like having your cake, and

Alle Ungdoms...

dag kommer hennes 9-årige sønn uventet tidlig..

hele familien involvert det ikke man her