kommenterer trend, ikke

Alle Ungdoms...

dag kommer hennes 9-årige sønn uventet tidlig..

kan ikke spansk til nye studentene det